Waarom is hout circulair?

Duurzaamheid is geen extraatje meer, het is een must. Steeds meer ondernemers nemen stappen om de ecologische voetafdruk van hun bedrijf kleiner te maken. En dat is een goede zaak. De bouwsector blijft niet achter. Productieprocessen en materialen worden onder de loep genomen en een eeuwenoud materiaal maakt een comeback. We hebben het over hout. We vertellen je wat hout zo circulair maakt en hoe het zit met circulair bouwen met hout. Lees je mee?

Wat verstaan we onder ‘circulair’?

Letterlijk betekent circulair: cirkelvormig, een afgesloten cirkel. In de context van duurzaamheid geeft het de kringloop van materialen en grondstoffen weer. In een circulaire economie gaan we zo efficiënt mogelijk om met de grondstoffen en bestaat er nagenoeg geen afval. Gebruikte materialen worden immers hergebruikt. De grondstoffen die nodig zijn, dienen hernieuwbaar te zijn zodat we deze niet uitputten.

Wist je dat…
De Nederlandse overheid een ambitieus doel heeft gesteld? Een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. Lees het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050 maar eens.

Waarom hout circulair is

  1. Hout is hernieuwbaar: Hout komt van bomen, logisch. Voor elke omgezaagde boom kun je een nieuwe boom planten. Een wezenlijk verschil met niet-hernieuwbare materialen zoals beton en staal. Deze vervang je niet op natuurlijke wijze én hebben vaak negatieve effecten op het milieu bij de winning en productie ervan.
  2. Lange levensduur: Je denkt misschien dat hout vatbaar is voor schimmels en bacteriën, waardoor het niet lang meegaat. Niets is minder waar. Als je hout op de juiste manier gebruikt en (indien nodig) ook onderhoudt, heeft het juist een ontzettend lange levensduur. Sommige houtsoorten gaan zelfs tientallen jaren mee. En na het einde van de levensduur kan hout hergebruikt worden. Denk aan de verwerking ervan in gebruiksvoorwerpen, meubels of decoraties.
  3. Hout slaat koolstof op en houdt het vast: Wat hout écht onderscheidt van andere bouwmaterialen is het vermogen om koolstof op te slaan. Bomen halen koolstofdioxide (CO2) uit de lucht, slaan het op in hun cellen en geven vervolgens zuurstof vrij. Dat weten we allemaal. Maar wanneer een boom wordt geoogst voor hout, houdt het die opgeslagen koolstof gewoon vast. Het komt dus niet terug in de lucht. Bij beton en staal daarentegen wordt juist heel veel CO2 uitgestoten als het wordt gewonnen en geproduceerd.
  4. Energie-efficiëntie: De productie van hout vereist minder energie dan bijvoorbeeld beton of staal. Bomen groeien namelijk met natuurlijk aanwezige hernieuwbare grondstoffen. Het kappen van bomen en verwerken tot hout vereist veel minder energie dan het produceren van beton, glas of staal. Een bijkomend voordeel is dat hout een ontzettend goede isolator is. Waardoor het helpt het energieverbruik bij het verwarmen of koelen van een gebouw te verminderen. Win-win dus.

Circulair bouwen met hout

Circulair bouwen is onderdeel van de circulaire economie, zoals eerder omschreven. Je kunt hier op verschillende manieren mee om gaan:

  • Gebruik maken van hout uit duurzaam beheerde bossen, bijvoorbeeld bossen met een FSC of PEFC certificaat. In deze bossen wordt geoogst op een manier die het bos niet uitput en het de kans geeft te herstellen.
  • Houten elementen hergebruiken. De CO2 wordt op deze manier nog langer vastgelegd in de houten producten en gebouwen. Het bos kan gedurende die levensduur meerdere malen terug groeien.

Circulair bouwen is de toekomst

Dankzij het hernieuwbare karakter, lange levensduur en koolstofopslagcapaciteit is hout een onmisbare speler in de ontwikkeling van duurzaam bouwen. In lijn met de ambitie van de Nederlandse overheid – een volledig circulaire economie in 2050 – staat circulair bouwen met hout niet alleen voor innovatie. Het is een noodzakelijke stap in de richting van een ecologisch verantwoorde toekomst. Draag jij je steentje – of beter gezegd, houtje – bij?